Produksjon

Produksjon

And

 

Foreldredyr av rasen Hvit Peking importeres fra England. Etter en tid i karantene, kommer de til Holte for å bli verpedyr. Gårdens eget klekkeri sørger for å ruge fram og klekke ut kyllinger, som så blir fôret opp til slaktemoden alder; 54 dager. Endene har god plass til å boltre seg på. De får daglig tørr og god flis og får spise og drikke så mye de vil og når de vil. Vi tror de gleder seg over livet i andehuset.

 

Gås

 

I Norge finnes det i dag lite gås som egner seg til slakt. Vi har derfor egen kontroll på avl av rasen Hvit Italiensk Gås og sørger for framtidige generasjoner, i samarbeid med Per Stenseth i Vestfold. Per har den daglige omsorgen for avlsfuglene. Fra mars til juli fraktes gåseegg ukentlig fra Vestfold til rugemaskinen på Holte og klekkes ut der. Gåsekyllingene lever sine første dager innendørs i varmt og tørt rom, men blir siden flyttet ut og lever sitt glade uteliv på grønne jorder. De får spise og drikke så mye de vil og når de vil og takker oss med å levere et godt kjøtt når deres dager er talte. Gjessene slaktes i oktober/november. Mange spiser stekt gås som Mortensgås 11. november og gås er også en populær julemiddag. Skikken med å spise Mortensgås på Mortensmesse kommer fra Frankrike. Les mer om dette på Aktiv i Oslo. En biografi om Morten – eller St. Martin – finner du på Den katolske kirke.

 

 

Holtekylling

Fóret på økologisk kraftfór uten soya

 

Daggamle kyllinger av rasen Ross, ankommer Holte Gård hver 14. dag. Kyllingene har god plass til å boltre seg på og får tørt strø hver dag. Dette gjør at kyllingene holder seg friske og dermed ikke trenger antibiotika. På Holte har eier komponert eget økologisk fôr, som inneholder mais for å gi god smak og fin farge på kjøttet. Fôret inneholder ikke medisiner og ikke soya. Kyllingene får spise og drikke så ofte de vil og når de vil. Hver natt slås lyset av, så de får en god natts søvn og ikke bare en høneblund. Kyllingene lever sitt lykkelige liv i 52-100 dager.

 

 

Økologisk kylling

Godkjent av DEBIO

 

 

Daggamle kyllinger av rasen Ross, ankommer Holte Gård hver 14. dag. Kyllingene har god plass og får tørt strø hver dag. De får dagslys inn gjennom vinduene og når det er sommer og varmt nok, bor de ute i sommerhus og kan boltre seg i grønt gress. Det økologiske fôret er egenkomponert av eier og består av økologisk dyrket korn og mais m.m. Det inneholder ikke soya.

Den økologiske kyllingen får leve sitt glade liv i 82-120 dager.

Copyright © All Rights Reserved