Hjem

 

Vi bruker ikke narasin eller andre medisiner til noen av dyrene her hos oss

 

Dyrene vokser i et naturlig tempo, med fri tilgang på fór, vann og dagslys.

 

De lever, slaktes, foredles og kjøres ut fra vår egen gård i Drangedal

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved