Gås fra Holte Gård

 

På Holte Gård klekker vi gåseegg i eget anlegg. Våre gjess har det som plommen i egget, og går ute og beiter på vår egen innmark. Gjessene har store områder til rådighet for beiting og de går i flokk som en stor familie. Gjessene får kraftfôr,  men de har også fri tilgang på økologisk dyrket gress. Fôrkvaliteten, i tillegg til avstressende oppvekst og slakteprosess, gir et godt kjøttprodukt. Gås fra Holte Gård lever og utvikler seg gjennom hele vekstsesongen fra tidlig vår til sen høst. Gjessene lever under sunne, frie og romslige forhold inntil de er klare for slakting. Spør etter gås fra Holte Gård på Meny, Spar og delikatesseforretninger.