DYREVELFERD

Vår filosofi

Vi har helt fra starten drevet gården med en enkel filosofi: Alle dyrene skal komme fra vår egen gård, og driften skal være basert på økologiske prinsipper og god dyrevelferd.

Vi følger dyrene våre tett – fra egg og kylling til ferdig produkt. Vårt viktigste kriterium for å kunne levere produkter med topp kvalitet er å leve ut vårt mantra om god dyrevelferd: ”Vi setter dyrevelferd først”.

Vi er opptatt av å gi alle våre dyr et godt liv og en verdig død. Men hva er egentlig dyrevelferd? Den engelske Brambell-kommisjonen utredet begrepet dyrevelferd i 1965, og oppsummerte den ideelle velferd for husdyr ved hjelp av fem punkter:

  • Dyrene skal være fri for sult, tørste og feilernæring – ved at dyrene har fri tilgang på rent vann og en diett som opprettholder god helse og trivsel
  • Dyrene skal være fri for fysisk ubehag– ved at de holdes i egnet levemiljø med komfortabel liggeplass og i ly for vær og vind
  • Dyrene skal være fri for smerte, sykdom og skade– ved forebygging, rask diagnostisering og behandling
  • Dyrene skal ha frihet til å utøve normal atferd– ved at de får nok plass i egnede driftssystemer og samvær med dyr av samme art
  • Dyrene skal være fri for frykt og stress – ved at dyra holdes og behandles på en slik måte at de unngår vedvarende frykt og stress

Våre ender og kyllinger vokser opp i moderne lokaler. Kyllingene bor i rom med gulvvarme, som gjør at det alltid er lunt og tørt. Alle rom har vinduer som gjør at de følger en naturlig døgnrytme. Vi har vaglepinner, platåer, halm og trær inne hos kyllingene. Når været tillater det har de fri tilgang til en lufteveranda under tak. Endene bor i et «Kaldthus». Dette gjør at de tilpasser fett og dun etter hva slags temperatur det er ute. Om vinteren er anden noe fetere enn om sommeren. Dette er den naturlige måten for alle levende vesener å tilpasse seg på.

Eget slakteri

På Holte har vi eget slakteri på gården. Når fuglene er klare til å slaktes blir de hentet av en de kjenner, altså en som har vært med i det daglige stellet, plassert i kasser og kjørt den korte veien til slakteriet. Fordelen med eget slakteri er at fuglene slipper transport over lengre avstander. Det minsker skader på fuglene, i tillegg til at det utsetter dem for mindre stress.

Fôr uten soya

Våre dyr har alltid fri tilgang på både vann og fôr. Vi har også som den første produsenten i Norge fjernet alt av soya i fôret. Det har vi gjort av to grunner; For ikke å bidra til avskoging av områder for dyrking av soya, og at fettsammensetningen skal bli sunnere. Fôret kyllingene får er satt ned i proteinstyrke, så bein og sener skal utvikle seg i takt med musklene.

Lite svinn

Vi er opptatt av at vi skal ha lite svinn, og derfor er vi er fleksible når vi pakker varer til butikkene. Vi leverer det kundene vil ha, enten det er i stykk eller kilo. Ønsket vårt er at butikkene skal ta inn nok varer, men ikke så mye at de ikke klarer å selge. Vi skal heller ikke produsere mer enn det vi klarer å selge. I tillegg selger vi alle deler av dyrene vi slakter – fra bryst, vinger og lår til hjerte, lever, føtter og hals.

Vi er stolte av at vi har utviklet vår produksjon av kyr og fjærfe uten at det har gått på bekostning av våre verdier.