Utsalgssteder

Meny og Spar butikker selger eller har muligheten til å selge våre varer. 
Vi er også å finne i utvalgte delikatessebutikker.
Savner du oss, er det bare å spørre i din lokale Meny, Spar eller delikatessebutikk. 
Restauranter over hele landet bruker våre varer.